Om Os

Historien bag LinuxRoskilde

Historien starter som en del af det daværende SSLUG og aktiviteten har kørt i SSLUG gennem mange år.

Historien starter så småt med SSLUG møderne i København engang i forrige årtusinde. Vi var en del er kom fra området omkring Roskilde og vi talte tit om at starte noget op i Roskilde. Der blev holdt nogle enkelte foredrag og Installparties men ikke noget rigtig fast. Det var først da Rune Zimmermann i starten af 2003 tog initiativet og indkaldte til det første møde i Roskilde at der for alvor kom gang i aktiviteterne. Mødet blev holdt den 20. januar 2003.

Rune var på daværende tidspunkt under uddannelse som Datamatiker på Roskilde Handelsskole (RHS) og det var naturligt at spørge dem om lån af lokale. Det var de heldigvis meget villige til. Så henover de forløbne år lånte vi lokaler på RHS til vores forskellige aktiviteter.

Aktiviteterne har gennem tiden været en blanding af Sandkasse møder, foredrag, Installations parties, LinuxParty og årsmøder. Indtil medio januar 2006 stillede RHS lokaler og udstyr til rådighed i det omfang vi spurgte dem. Her lånte vi til mandagsmøderne et almindeligt klasselokale med internet forbindelse. Det var også tilstrækkeligt til de fleste foredrag, men enkelte har vi holdt i auditorier på RHS og LinuxParty bleve afholdt i en hel bygning som vi har lånt en hel weekend hvert år.

Fra den 16. januar 2006 blev mandagsmøderne blevet flyttet til RUC bygning 24.1. Sandkassens tre års fødselsdag blev fejret med kage den 23. januar 2006 i de nye lokaler på RUC.

Fra den 7. juli 2008 blev mandagsmøderne flyttet til RUC bygning 27.1 hos institut for Natur, Systemer og modeller.

Den 6. juli 2020 beslutter vi os endegyldigt at gå ud for os selv og drive vores egen simple hjemmeside. Hvad du ser her er det foreløbige resultat.

På nuværende tidspunkt er vi bare en gruppe mennesker med en fælles interesse. Om vi ender med at lave en forening med vedtægter o.s.v. er endnu ikke besluttet.