Hjem - Praktisk Info - Fri Software - Arkiv - Om Os

Historien bag LinuxRoskilde

Historien starter som en del af det daværende SSLUG og aktiviteten har kørt i SSLUG gennem mange år.

Historien starter så småt med SSLUG møderne i København engang i forrige årtusinde. Vi var en del er kom fra området omkring Roskilde og vi talte tit om at starte noget op i Roskilde. Der blev holdt nogle enkelte foredrag og Installparties men ikke noget rigtig fast. Det var først da Rune Zimmermann i starten af 2003 tog initiativet og indkaldte til det første møde i Roskilde at der for alvor kom gang i aktiviteterne. Mødet blev holdt den 20. januar 2003.

Rune var på daværende tidspunkt under uddannelse som Datamatiker på Roskilde Handelsskole (RHS) og det var naturligt at spørge dem om lån af lokale. Det var og er de heldigvis meget villige til. Så henover de forløbne år har vi lånt lokaler på RHS til vores forskellige aktiviteter.

Aktiviteterne har gennem tiden været en blanding af Sandkasse møder, foredrag, Installations parties, LinuxParty og årsmøder. Indtil medio januar 2006 har RHS stillet lokaler og udstyr til rådighed i det omfang vi har spurgt dem. Her lånte vi til mandagsmøderne et almindeligt klasselokale med internet forbindelse. Det har også været tilstrækkeligt til de fleste foredrag, men enkelte har vi holdt i auditorier på RHS og LinuxParty er blevet afholdt i en hel bygning som vi har lånt en hel weekend hvert år.

Fra den 16. januar 2006 blev mandagsmøderne blevet flyttet til RUC bygning 24.1, da der ved hvert semesterstart var tvivl om, om vi kunne fortsætte med at have lokale på RHS. Sandkassens tre års fødselsdag blev fejret med kage den 23. januar 2006 i de nye lokaler på RUC.

Fra den 7. juli 2008 blev mandagsmøderne flyttet til RUC bygning 27.1 hos institut for Natur, Systemer og modeller.

Den 6. juli 2020 beslutter vi os endegyldigt at gå ud for os selv og drive vores egen simple hjemmeside. Hvad du ser her er det foreløbige resultat.

På nuværende tidspunkt er vi bare en gruppe mennesker med en fælles interesse. Om vi ender med at lave en forening med vedtægter o.s.v. er endnu ikke besluttet.

Hvad er Sandkassen?

Sandkassen er det ugentlige møde i LinuxRoskilde. Sandkassen er stedet, hvor vi med "min skovl og din spand" kan gøre lige det, vi står og mangler. Nøgleordene er: samarbejde, socialt samvær og problemløsninger for både den drevne linuxbruger og for nybegynderen. Sandkassen er blevet et symbol for vores måde at mødes over projekter af fælles interesse (Linux og Open Source).

Hvad sandkassen ikke er

Nu har vi skrevet hvad Sandkassen er, men det er mindste lige så vigtigt at vide, hvad Sandkassen ikke er.

Vi er ikke alle professionelle IT/Linuxfolk i Sandkassen. Først og fremmest er vi glade amatører, som stiller vores viden til rådighed, men vi kan ikke tage ansvar for eventuelle uheld. Vi har endnu aldrig haft store katastrofer, men der er altid en risiko, og den risiko er din. Er du ikke klar til at tage den risiko, må vi henvise til de professionelle Linux folk.

Økonomi

LinuxRoskilde har som sådan ikke nogen økonomi, og der opkræves ikke deltager- eller medlemsgebyr. Gennem årene har vi samlet en lille slat penge gennem rabatter på pizza, donationer o.l. Pengene bruges til anskaffelser af udstyr og materialer, vi skal bruge.

Til dato har det ikke været nødvendigt med ekstra indtægter, og det forventer vi heller ikke, at det bliver fremover.

Da kassebeholdningen er meget begrænset har vi valgt ikke at føre "rigtigt" regnskab.